فاطمه ذوالقدر با بیان اینکه مجلس دهم جزو انقلابی‌ترین مجلس‌ها بود، گفت: به مجلس که حمله شد، صحن را قطع نکردیم و حتی در آنجا نماز جماعت خواندیم و برای مقاومت کردن اسلحه خواستیم.