حجت الاسلام اسکندری مدیر مجموعه تربیتی فرهنگی افلاکیان معتقد است حمایت مسئولین، هماهنگی و اتحاد فعالین فرهنگی و وجود مربیان توانمند موجب می‌شود کارهای فرهنگی در سطح شهر تاثیر گذار باشد، او از دغدغه‌هایش در مورد کارهای فرهنگی و تعطیلی مجمع نخبگان افلاکیان بدلیل تبود امکانات مالی سخن می‌گوید.