سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت شهردار گچساران به ۵ سال حبس خبر داد.