به گزارش فاطر ۲۴ ، رویداد استارتاپی بازی اتللو اولین رویدادی کارآفرینی در حوزه محصولات فرهنگی در کشور است که توسط سازمان فضای مجازی سراج در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی در تاریخ‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیر ماه برگزار شد. در این مورد با آقای دکتر محمد واعظی نژاد دبیر رویداد مصاحبه‌ای انجام دادیم. این ...