محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در حکمی «نسرین وزیری» را به عنوان رییس مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان منصوب کرد.