امام جمعه‌ شهرستان شوط که مدت هشت ماه است در این شهرستان امام جمعه می‌باشد برای حل مشکلات مردم شهرستان پا پیش می‌گذارد از کاهش آمار طلاق تا ایجاد شغل برای خانواده‌های بی‌کار و سرزدن به روستاها و نشستن پای درد دل مردم.