رئیس مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه ارومیه گفت: ۱۵۳ مقاله در ۳۴ محور از رشته‌ها و گرایش‌های مختلف به دبیرخانه نخستین همایش مبانی گفت‌وگو و راهکارهای عملی وحدت اقوام و مذاهب ارسال شده است.