مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی گفت: ایجاد رقابت بین شرکت های هواپیمایی برای ارائه خدمات بهتر به مسافران هوایی از جمله مهمترین برنامه‌های فرودگاه که در صدد اجرایی کردن کامل آن هستیم