عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: حضور سردار سلامی در بین نمایندگان مجلس پیام روشنی برای ترسوها داشت تا بدانند ما ضعف دفاعی نداریم و هیچ‌کس نباید از وقوع جنگ واهمه داشته باشد. علاوه بر این موارد، حضور سردار در مجلس به برخی جریان‌های فکری فهماند تا صحبت از مذاکره به میان نیاورند.