معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی گفت: در 8 ماهه نخست سال جاری حجم صادرات از بازارچه های مرزی استان از لحاظ ارزشی 146 درصد و 20 درصد از لحاظ وزنی افزایش داشته است.