اگر بخواهیم جایگاه ستایشگری اهل بیت(ع) را منحصر به مقدار صله‌ای کنیم که بانی ارائه می‌کند، بدسلیقگی است، زیرا اجر آن فقط نزد خدا و اهل بیت(ع) است. اینکه فردی بگوید گفتن یک «صلی الله علیک یا اباعبدالله» مزدش چقدر است، بدسلیقگی است.