فرماندار خوی گفت: به دلیل خسارت‌های وارده، مدارس قطور تا ۱۵ فروردین تعطیل شد.