رییس اداره ورزش و جوانان نقده گفت: رقابت‌های روئینگ قهرمانی آسیا با درخشش ملی پوشان ایران و کسب مدال برنز توسط ملی پوش اهل نقده به پایان رسید.