سومین مرحله دوره تربیت راهنمایان سواد مجازی در مدرسه علمیه خواهران الزهرا (س) ارومیه برگزار شد.