طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در همایش ملی الگوی مفهومی عفاف جنسی به نقش دانشگاه در تبیین الگوی تربیتی اشاره کرد و دانشگاه را از ارکان مهم تبیین الگوی مفهومی عفاف جنسی دانست.