مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی گفت: مرحله استانی نخستین مهرواره سرود آفرینش با عنوان «نغمه‌های روشن فردا» امروز در محل سینما تئاتر مجتمع شهید فرخی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.