مدیر دبیرستان ابن‌سینا ارومیه گفت: دبیرستان ابن‌سینا، تنها مدرسه‌ای بود که در شرایط کرونایی کارنامه تمام ۴۰۰ نفر دانش آموز خود از طریق فضای مجازی و به صورت آنلاین ارسال کرد، بدون اینکه نیاز باشد حتی یک نفر در مدرسه حضور یابد.