مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی بر لزوم رصد، پایش و کنترل عوامل خسارت زای گیاهی ازجمله علف‌های هرز ،آفات وبیماری‌ها به ویژه آفت سن غلات و بیماری‌های زنگ زرد و لکه نواری گندم در مزارع غلات استان به منظور حفظ تولید و ایجاد امنیت غذایی و کمک به ارتقای درآمد زارعین تاکید کرد.