مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: در سال زراعی جاری در بیش از 67 هزارهکتار ازمزارع استان محصول نخود اعم از آبی و دیم کشت شده است.