همایش دستاوردهای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در فضای مجازی دی ماه 98 برگزار شد محسن اردستانی مدیر شبکه اینترنتی نصرتی وی 'گزارش می دهد .