حجت الاسلام ارجمند گفت: باید مراکزی تحت عنوان گفتگوی جوانان زیر نظر راهبران با تجربه و مؤمن راه‌اندازی شود و مسئولین و نخبگان جامعه باید زمینه راه‌اندازی آن را فراهم سازند.