مشاور امنیت ملی دولت آمریکا در زمان حکومت باراک اوباما در کتاب خود ادعاهایی درباره گفت‌وگوهای بلندمدت با سفیر ایران در سازمان ملل مطرح کرده است.