نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه دیپلماسی و قدرت دفاعی مکمل یکدیگرند، گفت: بحث دیپلماسی همیشه با دفاع در یک راستا بوده و از آن جدا نبوده و دیپلماسی بدون داشتن پشتوانه‌ دفاعی و نظامی قوی بی‌معناست.