سرپرست اداره کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی گفت: دام مازاد بر ظرفیت، فشار زیادی را بر مراتع وارد می‌کند و بیش از 7 میلیون راس دام مازاد بر ظرفیت مراتع در استان وجود دارد.