مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی گفت: تمامی عزاداری ها باید در فضاهای باز و بیشتر از دو ساعت و همچنین سخنرانی‌ها نیز با یک چهارم ظرفیت مساجد بیشتر از یک ساعت نباشد.