با وجود افزایش دسترسی روستاییان به پزشکان در سایه اجرای طرح تحول سلامت، گزارش‌های تحلیلی مربوط به بازدیدهای مستمر از مراکز بهداشتی آذربایجان‌غربی حاکی از آن است که ۱۲۰ نفر کمبود پزشک در مراکز روستایی استان وجود دارد.