ما خانوما که چرخ دنیا رو داریم می‌چرخونیم فکر کنم با این فَـرمون، بدون ترمز، ایست بازرسی و تک سرنشین جلو بریم، مردها رو به عنوان بـَرده بفروشیم یا اینکه به دورافتاده‌ترین و صعب‌العبورترین مناطق قطب شمال تبعید کنیم !