رضا مؤذن مدیر اجرایی موکب فعالیت موکب مرز بازرگان را در دو مرحله ۱۲ تا ۲۶ مهر و ۲۹ مهر تا ۸ آبان عنوان نمود. وی فعالیت در مرحله اول را شامل استقبال از زائران خارجی اربعین توصیف نمود و پیش‌بینی نمود نزدیک به ۲۰۰۰ نفر از این مرز عبور نمایند.