همزمان با سراسر کشور بعد از نمازجمعه ، مردم ارومیه خشم خود را از ترور شهید سپهبد سلیمانی اعلام کردند .