رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه، اولویت اول دستگاه قضایی، رسیدگی به مشکلات مردم و جامعه است، گفت: در مواردی مردم به دلایل مختلفی به رأی صادره از دادگاه معترض هستند و در راستای رسیدگی به اعتراض خود در قالب مواد مختلف قانونی به رییس دادگستری و یا رؤسای حوزه‌های قضائی استان مراجعه ...