سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی گفت: امسال با توجه به جابجایی زائران این استان از طریق مرز خسروی، تامین امکانات و تاسیسات موردنیاز در این مرز با همکاری تمامی ارگان‌ها باید در اسرع وقت آماده شود.