کیفیت خوب کالاهای ایرانی و رقبت مردم جمهوری آذربایجان و دیگر کشور ها صادرات کالا را امسال نسبت به سال گذشته افزایش داده است.