سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام آذربایجان‌غربی گفت: در راستای حمایت از تولید مرغداران استان و تداوم تولید از ابتدای سال‌جاری تا کنون بیش از هزار تن مرغ مازاد تولید کنندگان استان به صورت تضمینی توسط شرکت پشتیبانی امور دام آذربایجان‌غربی خریداری شده است.