فرمانده انتظامی میاندوآب، از فوت پسر بچه ۵ ساله بر اثر سقوط از یک دستگاه تراکتور در روستای "حاجی بهزاد" این شهرستان، خبر داد.