جوان ۳۰ ساله در یکی از روستا‌های سردشت بر اثر سقوط در چاه ۳ متری جان باخت.