به گزارش فاطر۲۴ ، فضای مجازی در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه نقشی مهمی را برعهده دارد به طوری که جایگاه و اهمیت فضای مجازی به طور کلی و شبکه‌های اجتماعی به طور اخص را نمی‌توان انکار کرد؛ اما نباید این را هم از نظر دور نگه داشت که این ابزار، زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی […]