مسئول برگزاری مراسم جمع‌خوانی قرآن کریم در آذربایجان‌غربی گفت: امسال به منظور پیشگیری از شیوع کرونا، مراسم جمع‌خوانی قرآن کریم بدون حضور مستمع، از طریق فضای مجازی پخش می‌شود.