مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اذعان کرد: ایران از منافع اقتصادی برجام بهره‌مند نشده است.