فصل جابه‌جایی مستأجران در حالی آغاز شد و به میانه‌ راه خود رسید که خبری از برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره بها که وعده آنها بارها به مستاجران داده شده بود، نیست.