فرمانده قرارگاه حضرت زینب(س) با اشغال قره‌باغ گفت : الهام علی اف تو دروغ می گویی که به دنبال آزادسازی قره باغ هستی، تو به بهانه اشغال آنجا وضعیت فوق العاده اعلام کردی تا مخالفینت را سرکوب کنی.