مسوول جامعه ایمانی مشعر در خصوص عملکرد هیئت‌های مذهبی استان در روزهای پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، گفت: پس از شیوع و فراگیر شدن ویروس کرونا در سطح کشور گروه‌های جهادی و هیئات مذهبی دست به کار شدند و برای ریشه‌کنی این ویروس منحوس بار دیگر به میدان آمدند تا با فعالیت‌های خود در راستای جلوگیری از ...