بازیگران داخلی عرصه ادلب را می‌توان شامل نیروهایی همچون جبهه‌النصره، احرار الشام، جیش الحر و ده‌ها گروه تروریستی دیگر دانست که هر یک از آن‌ها اهداف و برنامه خاص خود را دنبال می‌کنند.