وی با بیان اینکه خدا هرآنچه را از ما می‌خواهد، به خاطر خود ما می‌خواهد، خطاب به حاضران در این اجلاس گفت: در این جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی که شما در آن قرار دارید و کارتان به مراتب سخت‌تر از ‌جبهه جنگ است، تا انسان بر خودش پیروز نشود، نمی‌تواند جامعه را از ظلمات نجات دهد و جامعه را منتظر امام ...