فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، گفت: با شهادت سردار سلیمانی، این تربیت یافته مکتب امام راحل همچون آینه ای صدها تکه شد و هم اکنون همه ملت ایران سردار سلیمانی هستند و راه اورا با قدرت ادامه می دهند.