عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن آنکه تعلیق اجرای پروتکل الحاقی را به عنوان راهی برای مقابله با نفوذ غرب ارزیابی می‌کند، با بیان اینکه «با توجه به قرارگرفتن در شرایط تحریم این قرارداد می تواند به ما کمک کند.» از امضای قرارداد ایران و چین استقبال می‌کند.