رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان‌غربی گفت: در سفر رئیس‌جمهور به آذربایجان‌غربی ۴۰ طرح با اعتبار بالغ بر ۲ هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان مورد تصویب قرار گرفت که هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان آن از طریق بودجه دولتی و بقیه از طریق منابع دیگر از جمله سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تامین می‌شود.