به گزارش فاطر۲۴ ، در تاریخ بیست و چهارم دی ماه سال پنجاه و هشت بود که امام خمینی طی حکمی آیت الله خامنه‌ای را به امامت جمعه تهران منصوب کردند. سومین امام جمعه تهران با کناره‌گیری آیت الله منتظری از نماز جمعه تعیین شد. امام خمینی در حکم خویش خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای چنین […]