در حالی که ماه ها از سالگرد زلزله کوهبنان کرمان می گذرد اما حضور و همراهی مردم برای ساخت این منطقه از کشور قابل توجه و مهم است در این میان میثم مطیعی به عنوان یک چهره انقلابی مسئولیت و تلاش برای چندین خانه را بر عهده گرفته است و مردم به او اعتماد کردند.