معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی گفت: پروژه جاده دسترسی به معادن شهرستان مهاباد به طول 15 کیلومتر در حال اجرا بوده که در فاز اول به طول تقریبی 10 کیلومتر با مشارکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به مرحله اجرا در آمده است.