سرمایه در گردش و تورم دغدغه تولیدکنندگان آذربایجان‌غربی است و بسیاری از واحد های تولیدی در آذربایجان‌غربی در آستانه سقوط قرار گرفته اند.این در حالی است که معاون اقتصادی استعفا داده و این پست همچنان خالی است !